Eğitimlerimiz

Özel Papatya Anaokulu, çocukların gelişimi ve iyi bir eğitim alabilmeleri için geniş eğitim yelpazesine sahiptir.

İNGİLİZCE
Çocuklarımızın farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamak için ‘’İngilizce’’ ve ‘’Rusça’’ eğitim yaklaşımlarını bilişsel yeteneklerini arttırmak üzere kurgulayarak hayata geçiriyoruz.
1- Storytelling Lesson: Hikaye anlatımı dersleri ile yeni dil ediniminde çocuklarımızın eğlenerek interaktif bir şekilde derse katılımını sağlıyoruz.
2- Speaking Club: Konuşma kulübü saatlerinde ise çocuklarımızın derslerde öğrendikleri konularla bağlantılı olarak, İngilizce sınıfımızda bulunan öğrenme istasyonlarında İngilizce konuşma pratiği yapıyoruz.
3- Movie + Dance: İngilizce öğrenirken öğrencilerimizin keyif alması adına ders program içeriğinde yer alan konularla paralel olarak ‘’Super Simple Song’’ adlı internet sitesinde ki ana temalar üzerinden video izleyip şarkılar dinleyerek ve söyleyerek İngilizce öğrenimini daha eğlenceli hale getiriyoruz.

RUSÇA
Çocuklarımızın farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamak için ‘’İngilizce’’ ve ‘’Rusça’’ eğitim yaklaşımlarını bilişsel yeteneklerini arttırmak üzere kurgulayarak hayata geçiriyoruz.

ROBOTİK KODLAMA
Çocuklarımız içinde bulundukları teknolojik ilerlemelerin mantığını keşfetsin diye; matematiksel düşünme becerisinin, görsel , uzamsal algılarının, çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi farklı düşünebilme,üretebilme becerilerini destekleyerek zeka gelişimine katkı sağlanması için ‘’ Robotik Kodlama’’ çalışmaları ile onları algoritma ile tanıştırıyoruz.

MENTAL ARİTMETİK
Çocuklarımızın sağ ve sol beyin gelişimi artsın, analitik beceri ve düşünce süreçleri ve zihinden hesaplayabilme yeteneği gelişsin, iyi bir matematik temeli oluşsun diye; ‘’Mental Aritmetik’’ çalışmaları ile odaklanarak yüksek öğrenme kapasitesine ulaşıyoruz.

TÜRK İŞARET DİLİ
Topluma duyarlı ve farkındalıkları yüksek çocuklar yetiştirmek için, ‘’İşaret Dili’’çalışmaları ile engelli dostlarımızın farkına varıyor ve onları anlıyoruz.

YARATICI DRAMA
Çocuklarımız toplum içerisinde çok sesliliğin büyüsünü keşfetsin, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrensin, duygularını kontrol edebilsin, değiştirebilsin, düşüncelerini ifade edebilsin, konuşarak iletişim kurabilsin ve yeteneklerini geliştirsin diye; “Yaratıcı Drama ” çalışmalarımız sırasında seslerini duyurmaları için onları teşvik ediyoruz.

MÜZİK & RİTİM
Dünyanın evrensel dili olan müzik, çocukların gelişiminde fark yaratır; dil becerilerinin gelişmesini sağlar, iletişim yeteneklerini arttırır ve onlara çok sesli bir dünyanın kapılarını aralar. Çocuklar kendilerini ifade etmenin en eğlenceli yollarını keşfederken beyinlerinin hem sağ hem de sol lobları aynı anda çalışır! Müzik dinlemek ve daha ileriye gidip müzik yaratmak çocukların yaratıcılığını arttırır; onları sakinleştirir ve odaklanma kapasitelerini yükseltir. Çocukların hafızasını iyileştirirken onları dinlemeye teşvik eder. Motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmelerini sağlar. Alanında uzman Konservatuar mezununu eğitmenler gözetiminde düzenlenen Müzik & Ritim çalışmalarında güvenli ve öğretici zaman dilimleri yaratıyor ve çocukların mutlu olmanın yanı sıra birçok faydayı kucaklıyoruz.

SATRANÇ
Çocuklarımız kararlarını mantıklı bir şekilde vermenin gücünü keşfetsin diye; “Satranç ” saatlerinde problem çözme yeteneklerini geliştirip eleştirel düşünmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

MODERN DANS
Çocuklarımız ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı sağlasın, bedensel farkındalığı yükselsin, öz güven taşıyan ve yansıtan hareketler kazansın, kendi duygu ve düşüncelerini rahatça ortaya koysun diye; ‘’Modern Dans’’ çalışmaları ile kendilerini vücuduyla daha yakından tanışmasına ve sosyalleşmelerine olanak sağlıyoruz.

HALK OYUNLARI
Çocuklarımız grupça yapılan görevleri tamamlayabilsin, istekle çalışabilsin diye; ‘’ Halk Oyunları’’ çalışmaları ile kültürel değerlerimizi yaşatıyor ve yaygınlaştırıyoruz.

MASAL TERAPİSİ
Masal ve hikayeler ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerini, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini ortaya koymalarını amaçlar.
Çocukların kendi duygu düşüncelerini veya yaşadığı olayların yetişkinler gibi konuşup ifade edemezler. Tecrübe ettikleri olayları yetişkinler gibi anlamlı hale de getiremezler. Çocuklar için masal, kendilerini ve tecrübelerini ifade etme yoludur. Kızgınlıklarını, korkularını, endişelerini, çaresizliklerini, hayal kırıklıklarını masal aracılığı ile dışa vururlar. Masal yolu ile çocuğa iletmek istediğimiz mesajları, öğretmek istediğimiz becerileri kazandırabilirsiniz.

MASAL TERAPİSİ ÇOCUĞA NELER KAZANDIRIR?
-Kendilerini ve etraftaki kişiler ile kurdukları ilişkiler hakkında negatif olarak tecrübe ettikleri yoğun duygusal olayları masal sırasında ifade ederler.
-Diğer kişiler ile empati yoluyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışlarını düzeltmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi öğrenirler.