İngilizce Dil EğitimiÇocuklarımızın farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamak için ‘’İngilizce’’ ve ‘’Rusça’’ eğitim yaklaşımlarını bilişsel yeteneklerini arttırmak üzere kurgulayarak hayata geçiriyoruz.

Özel Papatya Anaokulu olarak 3-6 yaş grubu çocuklarımıza iyi bir seviyede İngilizce’ yi hiç unutmayacakları bir seviyede öğretmeyi temel amaç olarak belirlemekteyiz.

Okulumuzda mevcut olan İngilizce sınıfımız çocuklarımızın öncelikli ihtiyaçları, konforu ve güvenlikleri esas alınarak tasarlanmıştır.İngilizce sınıfımızda farklı gelişim alanlarını destekleyen, iyi tanımlanmış çalışma/öğrenme ve oyun köşeleri bulunmaktadır. İngilizce derslerine aktif katılabilecekleri öğrenme ortamları ile karşılaşmaktadır. Çocuklarımızın öğrenmelerinin kalıcılığını sağlamak adına onların öğrenme sürecinde 5 duyu organlarını kullanabilecekleri öğrenme ortamları yaratıyoruz.

 1. Storytelling Lesson: Hikaye anlatımı dersleri ile yeni dil ediniminde çocuklarımızın eğlenerek interaktif bir şekilde derse katılımını sağlıyoruz.
 2. Speaking Club: Konuşma kulübü saatlerinde ise çocuklarımızın derslerde öğrendikleri konularla bağlantılı olarak, İngilizce sınıfımızda bulunan öğrenme istasyonlarında İngilizce konuşma pratiği yapıyoruz.
 3. Movie+Dance: İngilizce öğrenirken öğrencilerimizin keyif alması adına ders program içeriğinde yer alan konularla paralel olarak ‘’Super Simple Song’’ adlı internet sitesinde ki ana temalar üzerinden video izleyip şarkılar dinleyerek ve söyleyerek İngilizce öğrenimini daha eğlenceli hale getiriyoruz.

Erken yaşta yabancı dil öğretiminde amacımız, çocukların farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamaktır.

İngilizce Programımızın Genel Amaçları:

 1. Dilin bir iletişim aracı olduğunu kavrayabilme.
 2. Kullandığı dilin Türkçe olduğunu kavrayabilme.
 3. Türkçe’den başka dillerin olduğunu kavrayabilme.
 4. Öğrendiği yabancı dilde seviyesine uygun sözcükler ve diyalogları kavrayabilme.
 5. Yabancı bir dil öğrenmeye istekli olma.
 6. Farklı ülkelerin kültür ve değerlerinin farkında olma, onlara hoşgörülü yaklaşma.

İngilizce Programımızın Özel Amaçları:

 1. Öğrendiği yabancı dilde tonlama ve telaffuz bilgisi.
 2. Günlük hayatta kullanılan basit kelimelerin ve cümlelerin bilgisi.
 3. Hayvanların yabancı dildeki adlarının bilgisi.
 4. Çevresindeki bitki ve çiçeklerin adlarının bilgisi.
 5. 1-20 arası rakamları yabancı dilde sayma bilgisi.
 6. Öğrendiği yabancı dildeki renklerin bilgisi.
 7. Vücudunun bölümlerinin bilgisi.
 8. Sınıfındaki nesnelerin adlarının bilgisi.
 9. Evin bölümlerinin eşyalarının adlarının bilgisi.
 10. Yiyecek ve içeceklerin adlarının bilgisi.
 11. Kendi giysilerini İngilizce adlandırabilme.
 12. Aile bireylerinin bilgisi.
 13. Çevresindeki taşıtların bilgisi.
 14. Düzeyine uygun kelimeleri anlayabilme.
 15. Emir kalıplarını anlayabilme.
 16. İngilizce öğrenmekten zevk alma.