Rusça Dil Eğtiimi

Çocuklarımızın farklı kültürlere olan bakış açılarını zenginleştirmek, yabancı dil öğrenmeye olumlu tutum geliştirmelerini ve bu işi hayat boyu öğrenme düzlemine taşımalarını sağlamak için ‘’İngilizce’’ ve ‘’Rusça’’ eğitim yaklaşımlarını bilişsel yeteneklerini arttırmak üzere kurgulayarak hayata geçiriyoruz.

5-6 yaş grubu çocuklarımıza ikinci dil imkanı da sunmaktayız. Çocuklarımız aynı metotlar ile oyunlar, şarkılar ile yaşayarak Rusça öğrenecekler. Rusça ve İngilizce birbirinden çok farklıdır ve Rusça zor bir dildir fakat bu sizi yanıltmasın. Okul öncesi grubu çocuklarımız için zor öğrenilen yada kolay öğrenilen dil yoktur. Bu tez yetişkinler için geçerlidir. Okul öncesi dönem çocuklarının İngilizce öğrenmesi ile Rusça öğrenmesi arasında hiçbir fark yoktur.