SatrançÇocuklarımız kararlarını mantıklı bir şekilde vermenin gücünü keşfetsin diye; “Satranç ” saatlerinde problem çözme yeteneklerini geliştirip eleştirel düşünmeyi öğrenmelerini hedefliyoruz.

Çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken yaşlarda başlamanın önemi büyüktür. İki yaşından itibaren çocukların beyinleri hızlı bir gelişim içindedir. Gösterilenleri kolay şekilde algılayabilirler. Bu dönemde çocukların olayları görselleyerek, fotoğrafik olarak hafızalarında tutabildikleri tespit edilmiştir.

1 – Kötü alışkanlıklar edinilmesine engel olur.
2 – Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
3 – Süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
4 – Kişiliği ve karekteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
5 – “Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
6 – Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak, bireysel güç ve yetenekleri açığa çıkarmaya ve bireysel doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
7 – Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
8 – Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavramasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
9 – Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
10 – Kişileri düşünen, araştıran, yargılayan varlıklar haline getirir ve yaratıcılıklarında özgür bırakan bir ortam hazırlar.
11 – Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir.
12 – Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
13 – Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunu öğretir.
14 – Başarılardan büyük hazlar duyarak daha da başarılı olmaya yönlendirir.
15 – Yepyeni hedefler göstererek bu yeni hedefler doğrultusunda motivasyon sağlar.
16 – Kişilerin olumsuz bir yönünü, eksikliğini, veya bir davranış bozukluğunu hızlıca ortaya çıkarır.
17 – Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi, kazananı kutlamayı öğretir.
18 – Yakın dostluklar kurup daha çok sosyalleşmeye ve sosyal yaşamının zenginleşmesine yardımcı olur.
19 – Satrancın yararlarını gösteren bütün bu maddeler, Milli Eğitimin de temel amaçlarındandır, Türk Milli Eğitimi’nin öğrenciler tarafından kazanılmasını istediği temel davranışlardır. Bu kadar pozitif etkisi olan bir araç kesinlikle bir ‘EĞİTİM ARACI’dır.