Çocuklarımız toplum içerisinde çok sesliliğin büyüsünü keşfetsin, yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrensin, duygularını kontrol edebilsin, değiştirebilsin, düşüncelerini ifade edebilsin, konuşarak iletişim kurabilsin ve yeteneklerini geliştirsin diye; “Yaratıcı Drama ” çalışmalarımız sırasında seslerini duyurmaları için onları teşvik ediyoruz.

Çocuklar ile yapılan drama’nın klasik sınıflandırılmasında, ısınma ve rahatlama, rol oynama ve pandomim, doğaçlama, oluşum ve değerlendirme aşamaları yer alır. Isınma oyunları; grubun birbirine ısınması, konuya ısınma ve rahatlamayı içeren hareketli oyunlardır.

Rol oynama ve pandomim aşaması, grubun iletişim ve etkileşimini sağlama, imgelemi geliştirme, duyuları geliştirme ve pandomim yoluyla ifade becerisini geliştirmeyi içeren, ses, imge: pandomim ve dokunma, işitme, görme duyusuyla ilgili alıştırmaları içerir.

Doğaçlama aşamasında, hazır bir yapıttan masal, şiir öykü, tablo, fotoğraf, heykel, gazete haberi ya da bir “hayat durumun”dan yola çıkılarak drama yaratılır, canlandırılır. Oluşumlar aşamasıysa, drama da deneyim kazanmış gruplarda hiç beklenmedik, yetkin bir doğaçlamanın ortaya çıkmasıdır. Drama’nın değerlendirilmesi aşaması da, katılanların drama ortamından olumlu, neşeli, iyimser yaşantılarla ayrılmasını sağlayan sözel bir aşamadır.

Drama, çocukların dünyayı daha iyi tanımaları için etkili bir araçtır.

-Sosyalleşmeye katkıda bulunur.

-Çocuğun kendini ifade etmesini sağlar.

-Demokrasi ve eşitlik duygusunu geliştirir.

-Yaratıcı düşünme ve yaratıcı ifadeyi etkiler.

-Çocukların, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesine olanak sağlar.

Drama’nın çocuğa en büyük katkısı, tıpkı çocuk oyunlarındaki gibi, kurgu ve gerçeklik arasındaki metaforik dili kurması ve geliştirmesidir.Dramada çocuk, oyun oynadığının bilincindedir ve bundan büyük haz duyar. Bu da, estetik hazza yakın bir haz duygusudur. Okul öncesinde drama’nın en önemli işlevi, eğlenme ve mutluluk duygusudur. Drama çocukları neşelendirir, umut ve iyimserlik duyguları yaratır, yaratmalıdır.Drama, en çok çocuğun öznel dünyası ve kişiliği hakkında ipuçları verir.

Drama programını okul öncesi eğitim programından ayıramayız. Öğretmen özgür ve özgün davranabilir. Drama da, öğreten ve öğrenenin rolleri kimi zaman karışabilir.

Bilgi Al!

Formu doldurarak bize ulaşın.