_

Hakkımızda

Okulumuzun simgesi Papatya çiçeği, saf sevgi ve temiz kalp anlamını taşımaktır. Tıpkı minik öğrencilerimiz gibi. 

Misyonumuz

Özel Papatya Anaokulu’nda, öğrenciler, bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Çocuklar, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, doğayı koruyan ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Temel Değerlerimiz

Pırıl pırıl bir geleceğin mimarı olacak çocuklarımıza, hak ettikleri sevgi, şefkat ve kültürü kazandırarak Atatürkçü, dürüst, adaletli, merhametli, nazik, inovatif, güler yüzlü, cömert, dinamik  ve okul öncesi eğitimin önemini ve ciddiyetini hissederek çocuklarımızı okula hazırlamak temel görüşümüzdür.

Hedeflerimiz

Her çocuk bizim için özeldir. Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim programı, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Bu bağlamda M. Kemal ATATÜRK’ ün "Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil; kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır." sözüne dayanarak;

Hepsi farklı kişilik özelliklerine göre ilgi, yetenek ve bireysel öğrenim stillerine sahiptir. Psikolog ve uzman öğretmen kadromuz onlara beceri ve yaratıcılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri bir öğrenme ortamı hazırlanmaktadır. MEB Müfredatı ve Proje Tabanlı Eğitim programımız ile değişim ve yeniliğe açık olup çocukların var olan yeteneklerini ve yaratıcı kimliklerini ortaya çıkarmayı, onların kendilerine ve çevrelerine duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz..

Eğitim Saatlerimiz

Okulumuz günlük açılış ve kapanış saatleri 07:30-18:30'dur.

Öğretim Yöntemleri

Okulumuzda, öğrencilerimizin aktif katılımını teşvik eden, üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak kullanımını gerektiren Proje Tabanlı Eğitim Yöntemi uygulanmaktadır. Akademik sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini, anlamlı ve kalıcı bilgiler edinmelerini hedeflemekteyiz.

İletişim

Öğrencilerimizin eğitim süreçlerini sağlıklı yaşayabilmeleri adına anne – baba – okul iletişiminin önemine inanıyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin gün içinde yaptığı akademik ve sosyal gelişimini destekleyecek etkinliklerin bilgi akışını rutin olarak sağlamaktayız.

Aylık Eğitim Bülteni

Öğrencilerimizin ay içinde sınıf derslerinde neler işlediğini, bir sonraki ay neler işleyeceğine ilişkin oluşturulan aylık eğitim bültenlerimiz dijital platform üzerinden velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

Veli Toplantısı

Öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Sınıf ve Branş öğretmenleri eşliğinde her dönem gerçekleştirilen veli toplantıları düzenlenmektedir.

Aylık Gezi Planı

Yerinde ve yaşayarak öğrenme metodunu uyguladığımız, aylık olarak belirlenen proje temalarını desteklemek, Temel yaşam becerilerini güçlendirmek amacıyla düzenli olarak Alan Geziler planlanmaktadır.

Bireysel Takip Sistemi

Öğrenci merkezli rehberlik ve danışmanlık desteği ile 5 alanı etkileyen faaliyetler yapılmaktadır. Psikolojik danışmanımız sayesinde öğrencilerimizi çok yönlü tanıyarak gerekli tüm desteği sağlamaktayız. Önleyici rehberlik anlayışı ile öğrencinin ilerde karşılaşabileceği durumları da ele alarak geleceği beraber planlamaktayız.

Rehberlik Birimi

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, öğrenciye yönelik ve aileye yönelik rehberlik olarak 2 aşamada yapılmaktadır. Öğrenciye yönelik rehberlikte öğrencinin okula adaptasyon süreçleri, okulda veya okul dışındaki uyum ve davranış sorunları, çocuğun ilgi ve yetenekleri, okula hazırlık çalışmaları, karakter eğitimi ve çok yönlü zekâ eğitimine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. Aileye yönelik rehberlikte ise veli ile birebir görüşmeler yapılarak öğrenci ile ilgili bilgiler verilmekte, ailenin çocukla ilgili ya da çocuğu etkileyeceği düşünülen sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Branşlar

İngilizce-Fransızca Çift Yabancı Dil Eğitimi, Robotik Kodlama,  Müzik ve Ritim, Halk Dansları, Türk İşaret Dili, Satranç, Yaratıcı Drama, Masal Terapisi